Rejestracja telefoniczna Rejestracja online
+48 506 300 801 rejestracja@grandemedica.pl
Stanisława Wyspiańskiego 13, Zielona Góra
Rejestracja Telefoniczna: +48 506 300 801
Rejestracja online

Kariera

Poniżej zamieszczamy aktualne oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące ofert pracy w Grande Medica Sp. z o.o.

Twoja kariera jest w Twoich rękach!

 

Jesteś lekarzem? NASZE GABINETY JUŻ NA CIEBIE CZEKAJĄ!

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Grande Medica Sp. z o.o. informuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grande Medica Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, 65-036 Zielona Góra;
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@grandemedica.pl;
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę w firmie Grande Medica Sp. z o.o. ;
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 917) oraz Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  5. Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Państwa zgodą na przetwarzanie;
  6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym;
  7. Dane przechowywane będą przez okres: 6 miesięcy w przypadku braku zgody na wykorzystanie danych w dalszych naborach lub do odwołania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy zgoda na wykorzystanie danych w dalszych naborach została wyrażona;
  8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
  9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.