Rejestracja telefoniczna Rejestracja online
+48 506 300 801 rejestracja@grandemedica.pl
Stanisława Wyspiańskiego 13, Zielona Góra
Rejestracja Telefoniczna: +48 506 300 801
Rejestracja online

Polityka prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo tych danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w Grande Medica Sp. z o.o. ustanowiono politykę określającą zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych to:

 • zgoda klienta/pacjenta,
 • umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu) oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Grande Medica Sp. z o.o.
ul. Stanisława Wyspiańskiego 13,
65-036 Zielona Góra

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nasza firma wyznaczyła inspektora ochrony danych. Z tą osobą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dopuszczalne są następujące sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:

 • listownie na adres: Grande Medica Sp. z o.o., ul. Stanisława Wyspiańskiego 13, Zielona Góra
 • przez e-mail: iod@grandemedica.pl


DANE OSOBOWE

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • objęcia umową na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • świadczenia i zarządzania udzielaniem usług medycznych,
 • objęcia umową na użyczenie sprzętu medycznego oraz sprzedaży produktów medycznych,
 • marketingu bezpośredniego usług własnych administratora danych (w tym profilowaniu),
 • rozliczeń finansowych i windykacji,
 • obsługi reklamacyjnej,
 • archiwizacji i statystyki,
 • objęcie umową na wynajem, użyczenie lub sprzedaż sprzętu medycznego,
 • prowadzenia badań naukowych.

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację,
 3. prawo wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do własnych danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania własnych danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich zachowania i dalszego przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby firma Grande Medica przesłali Państwa dane do innego administratora. Automatyczne przesłanie danych osobowych zostanie wykonane, tylko w przypadku, gdy będzie możliwe pod względem technicznym.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z naszą firmą lub naszym inspektorem danych osobowych.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Grande Medica Sp. z o. o. i są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

WYKORZYSTANIE CIASTECZEK (COOKIES)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

 

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Grande Medica Sp. z o.o. stosuje adekwatne środki organizacyjne i techniczne mające zabezpieczyć przetwarzane dane. Grande Medica Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by stosowane środki w jak najlepszy sposób zabezpieczały dane osobowe i prywatność osób, których dane dotyczą. Dobór stosowanych środków wynika z przeprowadzonej przez Grande Medica Sp. z o.o. analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH PODMIOTOM TRZECIM:

Grande Medica Sp. z o.o. będzie przekazywać Państwa dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom i osobom fizycznym upoważnionym przez klienta/pacjenta.

Grande Medica Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa polskiego lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.